Zasady certyfikacji

Zasady przyznawania certyfikatu
„Lider komunikacji”

Do programu certyfikacji może zgłosić się każdy szpital na terenie Polski, który stara się podnieść jakość świadczonych usług w zakresie organizacji pracy oraz komunikacji z pacjentami.

Szpital który chce otrzymać certyfikat, musi spełnić następujące kryteria:
 1. Audyt organizacyjny w zakresie:
 • wypełnienie ankiety walidacyjnej,
 • weryfikacja procesu rejestracji pacjenta,
 • analiza komunikacji wewnętrznej szpitala,
 • weryfikacja wykorzystywanych systemów organizacyjnych i informatycznych,
 • analiza ścieżki pacjenta w procesie leczenia,
 • propozycja szczegółowych działań mających na celu poprawę komunikacji,
 • przedstawienie metod wdrożenia oraz monitorowania zmian.
 1. Szkolenie personelu z zagadnień profesjonalnej komunikacji z pacjentem w zakresie:
 • elementów profesjonalnej obsługi pacjentów,
 • podstawowych aspektów pracy głosem,
 • ścieżki pacjenta w placówce medycznej – cykl doświadczeń pacjenta uwzględniający kontakt telefoniczny, pierwszą wizytę, proces leczenia,
 • segmentacji pacjentów z uwzględnieniem typów osobowości,
 • zasad prowadzenia rozmowy z pacjentem, niezadowolonym i trudnym,
 • segmentacji pacjentów ze względu na wpływ środowiska,
 • znaczenia osoby towarzyszącej w komunikacji z pacjentem,
 • zagadnień związanych ze stresem i wypaleniem zawodowym,
 • barier komunikacyjnych wynikających z nawyków i postaw personelu medycznego.
 1. Implementacja systemu informatycznego oraz rozwiązań organizacyjnych zaproponowanych po przeprowadzeniu audytu w szpitalu.

W celu zapewnienia jednakowych standardów organizacji oraz efektywności pracy rejestracji medycznej, a także możliwości przeprowadzenia monitoringu jakości świadczonych usług przez szpital, wymogiem certyfikacji jest wdrożenie i wykorzystywanie systemu telefonicznej rejestracji medycznej GATEway firmy IRONteam Sp. z o.o.

 1. Monitoring jakości pracy zespołu rejestracji medycznej w wyznaczonych kryteriach:
 • liczba odebranych połączeń miesięcznie,
 • liczba wykonywanych połączeń,
 • średni czas oczekiwania na połączenie,
 • średni czas trwania rozmowy,
 • liczba skarg złożonych przez pacjentów,
 • jakość prowadzonych przez pracowników rejestracji rozmów.

Monitoring jakości prowadzony będzie przez okres 3 miesięcy, nie wcześniej jednak jak po upływie jednego miesiąca od pełnego wdrożenia odpowiednich systemów informatycznych oraz rozwiązań organizacyjnych.

Certyfikat „Lider komunikacji” będzie przyznawany na 3 lata. Po tym czasie uaktualnione szkolenie personelu należy powtórzyć i zgłosić akces do odnowienia certyfikatu .