Strona główna

Kampania Lider Komunikacji

Ogólnopolska kampania certyfikacyjna dla
szpitali klinicznych

Certyfikat Lider Komunikacji

Od 1 maja szpitale w całym kraju mogą ubiegać się o certyfikat Lider Komunikacji

W ramach kampanii „Lider komunikacji” przeprowadzamy certyfikację szpitali pod kątem profesjonalnej obsługi i komunikacji z pacjentem. W jej wyniku zwiększa się efektywność pracy i poziom zadowolenia pacjentów. Audyt organizacyjny, nowe rozwiązania technologiczne oraz szkolenia personelu, które zapewniamy w procesie certyfikacji, sprawią, że Państwa szpital osiągnie poziom krajowej czołówki placówek medycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami certyfikacji i dołączenia do grupy szpitali, które na pierwszym miejscu zawsze stawiają dobro pacjenta i wszystkie swoje działania koncertują z myślą o nim.

W ramach procesu certyfikacji zapewniamy:

audyt
analiza struktury organizacyjnej szpitala
weryfikacja procesu rejestracji pacjenta
analiza komunikacji wewnętrznej szpitala
weryfikacja wykorzystywanych systemów organizacyjnych i informatycznych
analiza ścieżki pacjenta w procesie leczenia
propozycja szczegółowych działań mających na celu poprawę komunikacji
przedstawienie metod wdrożenia oraz monitorowania zmian
system 4
nowoczesny system rejestracji telefonicznej GATEway
jeden numer telefonu do wszystkich poradni
jeden kilkuosobowy zespół rejestracji medycznej
zmniejszenie liczby nieodebranych połączeń
zmniejszenie długości kolejek oczekujących na połączenie
skrócenie czasu trwania indywidualnej rozmowy
szkolenia personelu z zakresu profesjonalnej komunikacji z pacjentem

Przykładowe funkcje systemu GATEway:

konsola kierownika rejestracji medycznej
konsola pracy konsultanta rejestracji telefonicznej
tablica efetktywności
monitoring pracy konsultantów i odbieranych połączeń
baza danych i statystyk
wewnętrzny komunikator
obsługa połaczeń zewnętrznych
rejestracja telefoniczna dla szpitali
integracja rozwiązań z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną szpitala
pełny serwis techniczny
bezpieczeństwo przechowywanych danych
zarządzanie ryzykiem w działalności leczniczej
ubezpieczenie za błędy informacyjne
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia

Korzyści przeprowadzenia certyfikacji szpitala:

głowne korzyści
redukcja liczby skarg pacjentów
stworzenie spójnej strategii komunikacji
skrócenie czasu oczekiwania na połączenie telefoniczne
znajomość standardów i zasad profesjonalnej komunikacji przez personel
monitoring efektywności podejmowanych działań

Partnerzy kampanii:

IRONteam_logotypy_ikonki_WSZYSTKO-21
Suder nowy_RGB_jpg
Mentor S.A.